Ove Fløtaker

Denne siden viser opplysninger om Ove Fløtaker fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ove Fløtaker
NSD id-nummer: 26594
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1994 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Adm Direktør 1994
1995 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer I statsråd 301 Adm. Direktør 1994
1996 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1994
1997 Styret for Drevsjø Trelast AS Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Adm. Direktør 1997
1997 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1994