Ole Jacob Bangstad

Denne siden viser opplysninger om Ole Jacob Bangstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ole Jacob Bangstad
NSD id-nummer: 266
Fødselsår: 1917
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Generalmajor 1977
1980 Styret for Norsk Tipping A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Generalmajor 1977 1980
1980 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Generalmajor 1974 1980
1980 Norges Skytterstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Generalmajor
1981 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Generalmajor 1977
1981 Styret for Norges idrettshøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Generalmajor 1981 1981
1981 Norges Skytterstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Generalmajor
1982 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Generalmajor 1982
1982 Norges Skytterstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Generalmajor 1972
1983 Styret for Norsk Tipping A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Fhv. Generalmajor 1977 1983
1985 Statens idrettsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 219 Fhv. Generalmajor 1985
1986 Statens idrettsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Fhv. Generalmajor 1985
1987 Statens idrettsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Fhv. Generalmaj 1985
1988 Statens idrettsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Fhv. Generalmaj 1985