Aslak O. Versto

Denne siden viser opplysninger om Aslak O. Versto fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Aslak O. Versto
NSD id-nummer: 2666
Fødselsår: 1924
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 834 Bonde 1972
1980 Kornankenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 834 Bonde 1963
1980 Hovedstyret i Statens landbruksbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 834 Bonde 1965
1981 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 834 Bonde 1972
1981 Kornankenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 834 Bonde 1963
1981 Hovedstyret i Statens landbruksbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 834 Bonde 1965
1981 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 834 Ordfører 1981 1981
1982 Kornankenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 834 Bonde 1963
1983 Kornankenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 834 Ordfører 1963
1983 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 834 Ordfører 1981
1984 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 834 Småbruker 1984
1984 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 834 Småbruker 1972 1984
1984 Kornankenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 834 Småbruker 1963
1984 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 834 Småbruker 1981
1985 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 834 Småbruker 1984
1985 Kornankenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 834 Småbruker 1963
1985 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 834 Småbruker 1981
1986 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 834 Ordfører 1984
1986 Kornankenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 834 Ordfører 1963
1986 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 834 Ordfører 1981 1986
1987 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 834 Ordfører 1984