Svein Erik Høie

Denne siden viser opplysninger om Svein Erik Høie fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Svein Erik Høie
NSD id-nummer: 26670
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1993 Kontrollkommisjonen for Sentralsjukehuset i Rogaland Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av departement 1103 Amanuensis 1993
1994 Styret for Høgskolen i Stavanger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1103 Amanuensis 1994
1994 Kontrollkommisjonen for Sentralsjukehuset i Rogaland Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av departement 1103 Amanuensis 1993
1995 Styret for Høgskolen i Stavanger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1103 Amanuensis 1994
1995 Kontrollkommisjonen for Sentralsjukehuset i Rogaland Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av departement 1103 Amanuensis 1993
1996 Styret for Høgskolen i Stavanger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1103 Amanuensis 1994
1996 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Amanuensis 1996
1996 Kontrollkommisjonen for Sentralsjukehuset i Rogaland Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av departement 1103 Amanuensis 1993
1997 Styret for Høgskolen i Stavanger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1103 Amanuensis 1994
1997 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Amanuensis 1996
1997 Kontrollkommisjonen for Sentralsjukehuset i Rogaland Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av departement 1103 Amanuensis 1993