Klemet J Hætta

Denne siden viser opplysninger om Klemet J Hætta fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Klemet J Hætta
NSD id-nummer: 26675
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1993 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig varamedlem Av andre 2011 1993
1994 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2011 Entreprenør 1993
1994 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig varamedlem Av andre 2011 Entreprenør 1993
1995 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2011 Entreprenør 1993
1995 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig varamedlem Av andre 2011 Entreprenør 1993