Sven Holtsmark

Denne siden viser opplysninger om Sven Holtsmark fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sven Holtsmark
NSD id-nummer: 26778
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1994 Rådet for Forsvarsstudier Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forsker 1994
1995 Rådet for Forsvarsstudier Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forsker 1994
1996 Rådet for Forsvarsstudier Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forsker 1994