Anne Husebekk

Denne siden viser opplysninger om Anne Husebekk fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Husebekk
NSD id-nummer: 26787
Fødselsår: 1955
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1994 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Overlege 1994
1995 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Overlege 1994
1996 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Overlege 1994
1997 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Nestleder Av departement 1902 Overlege 1994 1997