Jostein Nyhamar

Denne siden viser opplysninger om Jostein Nyhamar fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jostein Nyhamar
NSD id-nummer: 268
Fødselsår: 1922
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Redaktør 1977
1980 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 219 Redaktør 1977
1980 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 219 Redaktør 1972
1980 Statens Bibliotekråd Rådgivende organ Leder Av departement 219 Redaktør 1980 1980
1981 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Redaktør 1977
1981 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 219 Redaktør 1977
1981 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 219 Redaktør 1972
1983 Statens Bibliotekråd Rådgivende organ Leder Av departement 219 Redaktør 1980
1984 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 219 Redaktør 1972 1984
1988 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 219 Redaktør 1972 1988