Berit Kjøll

Denne siden viser opplysninger om Berit Kjøll fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Berit Kjøll
NSD id-nummer: 26875
Fødselsår: 1955
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1994 Luftfartsverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1993
1995 Utvalget som skal utrede næringspolitikken Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1995
1995 Luftfartsverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1993
1996 Utvalget som skal utrede næringspolitikken Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1995
1996 Luftfartsverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1993