Kjersti Kleven

Denne siden viser opplysninger om Kjersti Kleven fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjersti Kleven
NSD id-nummer: 26884
Fødselsår: 1967
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1994 Fordelingsutvalget for ungdomsmidlene Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1516 Student 1993
1994 Utvalget for gjennomgang av forbrukerapparatet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1516 Student 1994
1995 Forbrukerrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 301 Forskningsassis 1995
1995 Fordelingsutvalget for ungdomsmidlene Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Forskningsassis 1993
1995 Utvalget for gjennomgang av forbrukerapparatet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forskningsassis 1994
1996 Forbrukerrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 301 Forskningsassis 1995
1997 Forbrukerrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 301 Forskningsassis 1995