Kari Lorentz-Larssen

Denne siden viser opplysninger om Kari Lorentz-Larssen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Lorentz-Larssen
NSD id-nummer: 26983
Fødselsår: 1960
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1994 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Siviløkonom 1994
1994 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Siviløkonom 1994
1994 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Siviløkonom 1994
1994 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Siviløkonom 1994
1995 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Siviløkonom 1994
1995 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Siviløkonom 1994
1995 Utvalg for revidering av regelverket for statlige anskaffelser Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Siviløkonom 1995
1995 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Siviløkonom 1994
1995 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Siviløkonom 1994
1996 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Siviløkonom 1994
1996 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Siviløkonom 1994
1996 Utvalg for revidering av regelverket for statlige anskaffelser Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Siviløkonom 1995
1996 Småbedriftsutvalget Vanlig medlem Av departement 301 Siviløkonom 1995
1996 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Siviløkonom 1994
1996 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Siviløkonom 1994
1997 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Siviløkonom 1996
1997 Utvalg for revidering av regelverket for statlige anskaffelser Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Siviløkonom 1995
1997 Småbedriftsutvalget Vanlig medlem Av departement 301 Siviløkonom 1995
1997 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Siviløkonom 1994
1997 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Siviløkonom 1994