Åse Klundelien

Denne siden viser opplysninger om Åse Klundelien fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Åse Klundelien
NSD id-nummer: 2701
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 624 Adjunkt
1981 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 624 Adjunkt
1983 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 624 Adjunkt 1980
1984 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 624 Fylkesordfører 1980 1984
1984 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 624 Fylkesordfører 1984
1984 Styret for INKO-tjenesten i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 624 Fylkesordfører 1984
1985 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 624 Fylkesordfører 1984
1985 Lovutvalg-psykisk helsevern Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 624 Fylkesordfører 1981
1985 Styret for INKO-tjenesten i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 624 Fylkesordfører 1984
1986 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 624 Fylkesordfører 1984
1986 Lovutvalg-psykisk helsevern Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 624 Fylkesordfører 1981
1986 Styret for INKO-tjenesten i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 624 Fylkesordfører 1984
1987 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 624 Fylkesordfører 1984 1987
1987 Kommunelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 624 Fylkesordfører 1987
1987 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 602 Fylkesordfører 1987
1987 Lovutvalg-psykisk helsevern Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 624 Fylkesordfører 1981
1987 Styret for INKO-tjenesten i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 624 Fylkesordfører 1984
1988 Kommunelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 624 Fylkeskultursje 1987
1988 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 624 Fylkeskultursje 1987
1988 Lovutvalg-psykisk helsevern Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 624 Fylkeskultursje 1981
1988 Styret for INKO-tjenesten i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 624 Fylkeskultursje 1984
1989 Kommunelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 624 Fylkesordfører 1987
1989 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 624 Fylkesordfører 1987
1989 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 624 Fylkesordfører 1989
1990 Kommunelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 624 Stortingsrepresentant 1987
1990 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 624 Stortingsrepresentant 1987
1990 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 624 Stortingsrepresentant 1989
1991 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 624 Stortingsrepresentant 1989
1992 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 624 Stortingsrepresentant 1989
1992 Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 624 Stortingsrepresentant 1992
1992 Det rådgivende utvalg for trykt skrift Rådgivende organ Leder Av departement 624 Stortingsrepresentant 1992
1993 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 624 Stortingsrepresentant 1989 1993
1993 Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 624 Stortingsrepresentant 1992
1993 Det rådgivende utvalg for trykt skrift Rådgivende organ Leder Av departement 624 Stortingsrepresentant 1992
1994 Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 624 Fylkeskultursje 1992
1994 Det rådgivende utvalg for trykt skrift Rådgivende organ Leder Av departement 624 Fylkeskultursje 1992
1995 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 624 Fylkeskultursje 1995
1995 Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 624 Fylkeskultursje 1992
1995 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 624 Fylkeskultursje 1995
1996 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 624 Fylkeskultursje 1989 1996
1996 Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 624 Fylkeskultursje 1992 1996
1996 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 624 Fylkeskultursje 1995
1997 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 624 Fylkeskultursje 1995 1997
1997 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 624 Fylkeskultursje 1995