Bjørn Monstad

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Monstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Monstad
NSD id-nummer: 27053
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1994 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1001 Førsteamanuensi 1994
1995 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1001 Førsteamanuensi 1994
1996 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1001 Førsteamanuensi 1994
1997 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1001 Rektor 1994