Kjell Mørck Karlsen

Denne siden viser opplysninger om Kjell Mørck Karlsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell Mørck Karlsen
NSD id-nummer: 2706
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rikskonsertenes råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 Domorganist 1975
1981 Styret i A.C. Houens legat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Komponist 1981 1981
1986 Styret i A.C. Houens legat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 519 Komponist 1976 1986
1990 Styret for Det norske komponistfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 519 Komponist 1990
1991 Styret for Det norske komponistfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 519 Komponist 1990
1992 Styret for Det norske komponistfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 519 Komponist 1990
1993 Styret for Det norske komponistfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 519 Komponist 1990
1994 Styret for Det norske komponistfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 519 Komponist 1990 1994