Arild Mysen

Denne siden viser opplysninger om Arild Mysen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arild Mysen
NSD id-nummer: 27071
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1994 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av andre 125 Skogeier 1993
1994 Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 125 Skogeier 1994
1995 Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 125 Skogeier 1994
1996 Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 125 Skogeier 1994
1997 Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 125 Skogeier 1994