Arne Lin Næss

Denne siden viser opplysninger om Arne Lin Næss fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne Lin Næss
NSD id-nummer: 27076
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1994 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Skuespiller 1994
1994 Styret for Riksteateret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 219 Skuespiller 1994
1994 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Skuespiller 1994
1995 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Skuespiller 1994
1995 Styret for Riksteateret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 219 Skuespiller 1994
1995 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Skuespiller 1994