Håkon Stødle

Denne siden viser opplysninger om Håkon Stødle fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Håkon Stødle
NSD id-nummer: 2711
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rikskonsertenes råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 1902 Musiker 1978
1982 Det regionale høgskolestyret for Troms Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Høgskolelektør 1982
1989 Rikskonsertenes styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Førsteamanuensi 1989
1990 Rikskonsertenes styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Førsteamanuensis 1989
1991 Rikskonsertenes styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Førsteamanuensi 1989
1992 Rikskonsertenes styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Førsteamanuensi 1989
1993 Rikskonsertenes styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Førsteamanuensi 1989
1994 Styret for Høgskolen i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1902 Førsteamanuensi 1994
1995 Styret for Høgskolen i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1902 Førsteamanuensi 1994
1996 Styret for Høgskolen i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1902 Førsteamanuensi 1994
1997 Styret for Høgskolen i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1902 Førsteamanuensi 1994 1997