Gro Nylander

Denne siden viser opplysninger om Gro Nylander fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gro Nylander
NSD id-nummer: 27130
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1994 Statens tobakkskaderåd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Prosjektleder 1994
1994 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Prosjektleder 1994
1995 Statens tobakkskaderåd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Lege 1994
1995 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Lege 1994
1996 Statens tobakkskaderåd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Lege 1994
1996 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Lege 1994
1997 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Lege 1994