Ingrid Os

Denne siden viser opplysninger om Ingrid Os fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingrid Os
NSD id-nummer: 27157
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1994 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Overlege 1994
1995 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Overlege 1994
1996 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Overlege 1994
1997 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Overlege 1994