Victor Rønneberg

Denne siden viser opplysninger om Victor Rønneberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Victor Rønneberg
NSD id-nummer: 27203
Fødselsår: 1958
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1994 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Rådgiver 1994
1995 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Rådgiver 1994
1996 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Rådgiver 1994
1997 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Rådgiver 1994