Tore Chr. Malterud

Denne siden viser opplysninger om Tore Chr. Malterud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tore Chr. Malterud
NSD id-nummer: 2721
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rikskonsertenes råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Cand.Oecon. 1978
1980 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 230 Avdelingsleder 1980
1984 Arbeidstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1984
1985 Arbeidstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1984
1987 Utvalg til vurdering av godtgjøringssystemet til vernepliktige mannskaper Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef
1988 Utvalg til vurdering av godtgjøringssystemet til vernepliktige mannskaper Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef
1989 Utvalg til vurdering av godtgjøringssystemet til vernepliktige mannskaper Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef
1991 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Fagsjef 1991
1992 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1992
1993 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1992
1994 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1992 1994
1994 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1992 1994
1997 Koordineringsutvalget for EØS-saker Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1997
1997 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1997