Jan Reinås

Denne siden viser opplysninger om Jan Reinås fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Reinås
NSD id-nummer: 27223
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1994 Styret for Postverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 219 Konsernsjef 1993
1995 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Konsernsjef 1994
1996 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Konsernsjef 1994 1996