Sverre Rustad

Denne siden viser opplysninger om Sverre Rustad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sverre Rustad
NSD id-nummer: 27259
Fødselsår: 1958
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1994 Styret for Høgskolen i Harstad Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1901 Amanuensis 1994
1995 Styret for Høgskolen i Harstad Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1901 Amanuensis 1994
1996 Styret for Høgskolen i Harstad Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1901 Amanuensis 1994
1997 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 236 Rådgiver 1997
1997 Styret for Høgskolen i Harstad Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 236 Rådgiver 1994