Sølvi Sogner

Denne siden viser opplysninger om Sølvi Sogner fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sølvi Sogner
NSD id-nummer: 2729
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norsk privatarkivinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Førsteamanuensis 1977
1980 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Førsteamanuensis 1979
1981 Styret for Norsk privatarkivinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Førsteamanuensis 1981 1981
1981 Befolkningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Førstelektor 1981 1981
1981 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Førsteamanuensis 1979
1982 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Førsteamanuensis 1979
1983 Befolkningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Førstelektor 1981
1983 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Førstelektor 1979
1984 Styret for Norsk privatarkivinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstelektor 1977 1984
1984 Befolkningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Førstelektor 1981
1984 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Førstelektor 1979
1985 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Førsteamanuensis 1979
1986 Styret for Norsk lokalhistorisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 219 Førsteamanuensis 1978 1986
1986 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Førsteamanuensis 1979
1987 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Førsteamanuensi 1979
1990 Styret for Norsk lokalhistorisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 219 Professor 1978 1990
1990 Nedgraderingsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Professor 1989
1991 Nedgraderingsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Professor 1989
1992 Nedgraderingsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Professor 1989
1993 Nedgraderingsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Professor 1989
1994 Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Professor 1990 1994
1994 Nedgraderingsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Professor 1989
1995 Nedgraderingsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Professor 1989
1996 Nedgraderingsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Professor 1989
1997 Nedgraderingsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Professor 1989