Palma Sjøvik

Denne siden viser opplysninger om Palma Sjøvik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Palma Sjøvik
NSD id-nummer: 27324
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1994 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Høgskolelektor 1994
1995 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Høgskolelektor 1994
1996 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Høgskolelektor 1994
1997 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Høgskolelektor 1994