Lasse An Skoglund

Denne siden viser opplysninger om Lasse An Skoglund fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lasse An Skoglund
NSD id-nummer: 27334
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1994 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førsteamanuensi 1994
1995 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førsteamanuensi 1994