Kjell Pe Stene

Denne siden viser opplysninger om Kjell Pe Stene fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell Pe Stene
NSD id-nummer: 27384
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1994 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 1502 Redaktør 1994
1995 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 1502 Redaktør 1994