Ingvar Sundvor

Denne siden viser opplysninger om Ingvar Sundvor fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingvar Sundvor
NSD id-nummer: 27423
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1994 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 827 Avdelingsridsle 1993
1995 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 827 Avdelingsrådsle 1993
1996 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 827 Avdelingsrådsle 1993
1997 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 827 Avdelingsrådsle 1993 1997