Irene Valstad

Denne siden viser opplysninger om Irene Valstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Irene Valstad
NSD id-nummer: 27480
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1994 Styret for Riksteateret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Fylkeskultursje 1994
1995 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Statssekretær 1995
1996 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Statssekretær 1995
1997 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Statssekretær 1995
1997 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Fylkeskultursje 1997
1997 Styret for Høgskolen i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Fylkeskultursje 1997