Gerhard Munthe

Denne siden viser opplysninger om Gerhard Munthe fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gerhard Munthe
NSD id-nummer: 275
Fødselsår: 1919
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Riksbibliotekar 1977
1980 Riksbibliotekrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Riksbibliotekar 1970 1980
1980 Styret for Norsk privatarkivinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Riksbibliotekar 1977
1980 Statens Bibliotekråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Riksbibliotekar 1980 1980
1981 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Riksbibliotekar 1977
1981 Styret for Norsk privatarkivinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 0 Riksbibliotekar 1981 1981
1983 Riksbibliotekrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Riksbibliotekar 1970 1984
1984 Riksbibliotekrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Riksbibliotekar 1970 1984
1984 Styret for Norsk privatarkivinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Riksbibliotekar 1977 1984