Svein Berbu

Denne siden viser opplysninger om Svein Berbu fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Svein Berbu
NSD id-nummer: 27586
Fødselsår: 1955
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1995 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 217 Avdelingsdirekt 1995
1995 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 217 Avdelingsdirekt 1995
1995 Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap Rådgivende organ Varamedlem og nestleder Av departement 217 Avdelingsdirekt 1995
1996 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 217 Avdelingsdirekt 1995
1996 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 217 Avdelingsdirekt 1995
1996 Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap Rådgivende organ Varamedlem og nestleder Av departement 217 Avdelingsdirekt 1995
1997 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 217 Avdelingsdirekt 1995
1997 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 217 Avdelingsdirekt 1995 1997
1997 Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap Rådgivende organ Varamedlem og nestleder Av departement 217 Avdelingsdirekt 1995