Ottar Dalsøren

Denne siden viser opplysninger om Ottar Dalsøren fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ottar Dalsøren
NSD id-nummer: 27643
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1995 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1428 Hovedtillitsval 1995
1996 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1428 Hovedtillitsval 1995
1997 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1428 Hovedtillitsval 1995