Birgitta Rønnestad

Denne siden viser opplysninger om Birgitta Rønnestad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Birgitta Rønnestad
NSD id-nummer: 2767
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1502 Fylkeskonservator 1979
1980 Utvalg for utredning av organisasjonsforholdene innen kulturminnevernet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1502 Fylkeskonservator 1979
1981 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1502 Fylkeskonservator 1979
1981 Utvalg for utredning av organisasjonsforholdene innen kulturminnevernet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1502 Fylkeskonservator 1979
1983 Statens museumsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1502 Museumsstyrar 1979 1983
1985 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1502 Museumsstyrer 1985
1986 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1502 Museumsstyrer 1985
1987 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1502 Museumsstyrer 1985
1988 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1502 Museumsstyrer 1985