Stephan Tschudi-Madsen

Denne siden viser opplysninger om Stephan Tschudi-Madsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Stephan Tschudi-Madsen
NSD id-nummer: 2768
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Riksantikvar 1979
1980 Utvalg for utredning av organisasjonsforholdene innen kulturminnevernet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Riksantikvar 1979
1980 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Riksantikvar 1971
1981 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Riksantikvar 1979
1981 Utvalg for utredning av organisasjonsforholdene innen kulturminnevernet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Riksantikvar 1979
1981 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Riksantikvar 1971
1982 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Riksantikvar 1971
1983 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Riksantikvar 1979 1983
1983 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Riksantikvar 1971
1984 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Riksantikvar 1971
1985 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Riksantikvar 1971
1986 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Riksantikvar 1971
1987 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Riksantikvar 1971
1988 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Riksantikvar 1988
1988 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Riksantikvar 1988
1988 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Riksantikvar 1971
1989 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Riksantikvar 1988
1989 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Riksantikvar 1988
1989 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Riksantikvar 1971
1990 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Riksantikvar 1988
1990 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Riksantikvar 1988
1990 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Riksantikvar 1971
1991 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Riksantikvar 1988
1991 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Riksantikvar 1988
1991 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Riksantikvar 1971
1992 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Pensjonist 1988
1992 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Pensjonist 1988
1992 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Leder Av departement 301 Pensjonist 1992
1992 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Pensjonist 1971
1993 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Leder Av departement 301 Pensjonist 1992
1993 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Pensjonist 1971
1994 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Leder Av departement 301 Pensjonist 1992
1994 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Pensjonist 1971
1995 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Leder Av departement 301 Pensjonist 1992
1995 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Pensjonist 1971
1996 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Leder Av departement 301 Pensjonist 1992
1996 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Pensjonist 1971
1997 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Pensjonist 1971