Mari Bø Haugstad

Denne siden viser opplysninger om Mari Bø Haugstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Mari Bø Haugstad
NSD id-nummer: 27750
Fødselsår: 1967
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1995 Personregisterlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1995
1996 Personregisterlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Rådgiver 1996
1997 Personregisterlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Rådgiver 1996