Arnfinn Johnsen

Denne siden viser opplysninger om Arnfinn Johnsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arnfinn Johnsen
NSD id-nummer: 27823
Fødselsår: 1958
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1995 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 401 Fotograf 1995
1996 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 401 Fotograf 1995
1997 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 401 Fotograf 1995 1997