Brita Kåven

Denne siden viser opplysninger om Brita Kåven fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Brita Kåven
NSD id-nummer: 27829
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1995 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 2021 Tolk 1995
1996 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 2021 Tolk 1995
1997 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 2021 Tolk 1997
1997 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 2021 Tolk 1995