Kari Kjenndalen

Denne siden viser opplysninger om Kari Kjenndalen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Kjenndalen
NSD id-nummer: 27844
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1995 Styret i Norsk Medisinaldepot Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Avdelingsdirekt 1995
1995 Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1995
1996 Styret i Norsk Medisinaldepot Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Avdelingsdirekt 1995
1996 Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1995
1997 Styret i Norsk Medisinaldepot Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Generalsekretær 1995 1997
1997 Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1995