Boddvar Kaale

Denne siden viser opplysninger om Boddvar Kaale fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Boddvar Kaale
NSD id-nummer: 27869
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1995 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Rådgiver 1995
1996 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Rådgiver 1995
1997 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Rådgiver 1995