Monica Lütken

Denne siden viser opplysninger om Monica Lütken fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Monica Lütken
NSD id-nummer: 27870
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1995 Forsvarets høgskoles opptaksråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement Underdirektør 1994
1997 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1997
1997 Forsvarets høgskoles opptaksråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1994