Torill Malmstrøm

Denne siden viser opplysninger om Torill Malmstrøm fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Torill Malmstrøm
NSD id-nummer: 27914
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1995 Rådet for dyreetikk Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 211 Veterinær 1993
1996 Rådet for dyreetikk Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 211 Veterinær 1993