Cecilie Marie Mejdell

Denne siden viser opplysninger om Cecilie Marie Mejdell fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Cecilie Marie Mejdell
NSD id-nummer: 27919
Fødselsår: 1957
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1995 Rådet for dyreetikk Rådgivende organ Medlem og sekretær Av departement 437 Veterinær 1993
1996 Rådet for dyreetikk Rådgivende organ Medlem og sekretær Av departement 437 Veterinær 1993