Anette Mellbye

Denne siden viser opplysninger om Anette Mellbye fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anette Mellbye
NSD id-nummer: 27922
Fødselsår: 1971
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1995 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Student 1995
1996 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Student 1995