Trond Mellingsæter

Denne siden viser opplysninger om Trond Mellingsæter fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Trond Mellingsæter
NSD id-nummer: 27924
Fødselsår: 1965
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1995 Utvalget som skal utrede næringspolitikken Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Underdirektør 1995
1996 Utvalget som skal utrede næringspolitikken Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Underdirektør 1995