Ottar Rekdal

Denne siden viser opplysninger om Ottar Rekdal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ottar Rekdal
NSD id-nummer: 28019
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1995 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Direktør 1995
1996 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Direktør 1995