Dag Wiese Schartum

Denne siden viser opplysninger om Dag Wiese Schartum fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Dag Wiese Schartum
NSD id-nummer: 28064
Fødselsår: 1956
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1995 Personregisterlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førsteamanuensi 1995
1996 Personregisterlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1995
1997 Personregisterlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1995