Anne-Christine Schmidt-Melbye

Denne siden viser opplysninger om Anne-Christine Schmidt-Melbye fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne-Christine Schmidt-Melbye
NSD id-nummer: 28069
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1995 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Overlege 1995
1996 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Overlege 1995
1997 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Overlege 1995