Anne Beth Skrede

Denne siden viser opplysninger om Anne Beth Skrede fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Beth Skrede
NSD id-nummer: 28089
Fødselsår: 1967
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1995 Redningshelikopterutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1504 Forbundssekretæ 1995
1995 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1504 Forbundssekretæ 1995
1996 Sakkyndig råd for passasjerskip Vanlig medlem Av departement 1504 Forbundssekretæ 1996
1996 Redningshelikopterutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1504 Forbundssekretæ 1995
1996 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1504 Forbundssekretæ 1995
1996 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Forbundssekretæ 1996
1997 Sakkyndig råd for passasjerskip Vanlig medlem Av departement 301 Forbundssekretæ 1996
1997 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Forbundssekretæ 1996
1997 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Forbundssekretæ 1995 1997
1997 Skipsfartsstyret Vanlig medlem Av departement 301 Forbundssekretæ 1997
1997 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Forbundssekretæ 1996