Lill Treland

Denne siden viser opplysninger om Lill Treland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lill Treland
NSD id-nummer: 281
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1923 Husmor 1977
1980 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1923 Husmor
1981 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1923 Husmor
1984 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1923 Husmor 1979
1986 Hovedstyret i Statens landbruksbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1923 Husmor 1983
1987 Hovedstyret i Statens landbruksbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1923 Husmor 1983
1988 Hovedstyret i Statens landbruksbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1923 Husmor 1983
1989 Hovedstyret i Statens landbruksbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1923 Husmor 1983
1990 Hovedstyret i Statens landbruksbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1923 Husmor 1983
1991 Hovedstyret i Statens landbruksbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1923 Husmor 1983