Leif Stavik

Denne siden viser opplysninger om Leif Stavik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Leif Stavik
NSD id-nummer: 28108
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1995 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Programsekretær 1995
1996 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av andre 301 Programsekretær 1995
1997 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av andre 301 Programsekretær 1995